במהלך ארבע השנים בהן אנחנו מופיעות יחד, יצרנו שני מופעים: